คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวสดใส ตะรินันท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email : sodsai.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353609


การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวสดใส ตะรินันท์

วันที่ 21 มกราคม 2563

เรียน นางสาวสดใส ตะรินันท์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท