คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางกรชนก แก่นคำ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : kornchanok.b@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641


การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ (1995)


สาขาเชี่ยวชาญ

Apply microbiology in industry,bacteria - fungi.ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางกรชนก แก่นคำ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน นางกรชนก แก่นคำ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท