คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email : pichayaporn.kao@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353608


การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี (2006)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

วันที่ 21 มกราคม 2563

เรียน นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท