คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : thanita.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353632


การศึกษา

ปวส. พาณิชยกรรมและการออกแบบ (2006)


สาขาเชี่ยวชาญ

งานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ตรายาง นามบัตร ไวนิล ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว
และระบบงานศิลป์ทุกประเภท


ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรียน นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท