คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวดารุณี นามห่อ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
Email : darunee.n@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353605EN
คุณวุฒิ


2013 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 7th,2017


ติดต่อ นางสาวดารุณี นามห่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรียน นางสาวดารุณี นามห่อ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท