คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวปนิดา มุขมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Email : panida.m@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353607


การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวปนิดา มุขมณี

วันที่ 15 กันยายน 2562

เรียน นางสาวปนิดา มุขมณี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท