คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Email : supavadee.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641


การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท