คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email :
เบอร์โทร :


การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท