คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email :
เบอร์โทร :


การศึกษา
ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรียน นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท