คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Email : thunyalak.t@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353611


การศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ - (2009)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

วันที่ 21 มกราคม 2563

เรียน นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท