คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางสมคิด สุพันทะมาด

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
Email : somkid.s@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต การปฐมวัย (2010)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางสมคิด สุพันทะมาด

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน นางสมคิด สุพันทะมาด* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท