คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นายธนพัต วิสาพล

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
Email : tanapat.w@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353641


การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็คทรอนิกส์) (1999)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นายธนพัต วิสาพล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เรียน นายธนพัต วิสาพล* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท