คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Email : virat.c@ubu.ac.th
เบอร์โทร : 045353642


การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี (1996)


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2554ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ววารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ติดต่อ นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน นางวิรัตน์ จันทร์ตรี* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท