ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.จินตนา นภาพร

วันที่ 26 มิถุนายน 2565

เรียน ดร.จินตนา นภาพร* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.จินตนา นภาพร

Dr.Jintana Napaporn

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : jintana.n@ubu.ac.th

Tel : 045353623