ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวดารุณี นามห่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2565

เรียน นางสาวดารุณี นามห่อ* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวดารุณี นามห่อ

Ms.Darunee Namho

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : darunee.n@ubu.ac.th

Tel : 045353603