ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวิตรี สอนพงษ์

วันที่ 3 มีนาคม 2564

เรียน นางสาวิตรี สอนพงษ์



* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวิตรี สอนพงษ์

Mrs.Sawitree Sornphong

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : sawitree.s@ubu.ac.th

Tel : 045353634