ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

เรียน ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์

Dr.Worranan Rangsimawong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : worranan.r@ubu.ac.th

Tel :