ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 Ph.D. Pharmacy Division of Social Research in Medicines and Health, School of Pharmacy, University Park, Nottingham, ประเทศสหราชอาณาจักร
2001 M.Sc. in Pharmacy (Clinical Pharmacy) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, ประเทศไทย
1998 B.Pharm. (Hons.) Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Chiang Mai, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. การบริการเภสัชสนเทศ

2. เภสัชศาสตร์ศึกษา

3. เภสัชกรรมคลินิก

4. Drug Identification Database

5. Look Alike Sound Alike Databaseผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Kanjana Treejan, Peerawat Jinatongthai, Summana Moolasarn, Bee Yean Low, Claire Anderson, Teeraporn Supapaan*. Self-health care behaviors and knowledge of youth living with HIV. Journal of the American Pharmacists Association 2022; https://doi.org/10.1016/j.japh.2022.02.006(Available online 11 February 2022): in progress. link

Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Suntara Eakanunkul, Teeraporn Supapaan, Nusaraporn Kessomboon, Khunjira Udomaksorn, Rungpetch Sakulbumrungsil. Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailand’s pharmaceutical and health services. Pharmacy Practice 2020; 18(4): .

Pitchayajittipong, C., Sriboon, S., Kulmee, S., Prachuabaree, L., Srisawai, K., Wattanawong, W., Supapaan, T.. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy 2019; https://doi.org/10.1177/0018578719890090: .

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun. . Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2019 2019; 43(4): 236-241.

Sisira Donsamak, Majorie C Weiss, Teeraporn Supapaan, Dai N John. Suggestions to improve appropriate antibiotic use in, and supply form community pharmacists in Thailand: community pharmacists' views (published abstract). Research in Social and Administrative Pharmacy 2018; 14: e35. link

Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Teeraporn Supapaan, Suntara Eakanunkul, Mayuree Tangkiatkumjai, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak. Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates’ perceptions during the transition to the 6-year PharmD program. Advances in Medical Education and Practice 2018; 2018(9): 713-722. link

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Community pharmacy customers and health care providers’ expectations of PharmD graduates’ services in community settings in Thailand: a qualitative study (Published abstract). International Pharmacy Practice Journal 2016; 24(Supplement1): 30. link

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Hospital pharmacists’ perceptions of the suitability of doctor of pharmacy graduates in hospital settings in Thailand. BMC Med Edu 2015; 15(181): DOI 10.1186/s12909-015-0471-6. 2.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Does a transition in education equate to a transition in practice? Thai stakeholder’s perceptions of the introduction of the Doctor of Pharmacy programme. BMC Med Edu 2015; 15(205): DOI 10.1186/s12909015-0473-4.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 211.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 211.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson. Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by PharmD graduates in hospital settings in Thailand (Published abstract). Pharmacy Education 2015; 15(1): 212.

Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson. Survey of the current status of pharmacy education in Thailand. American Journal of Pharmaceutical Education 2014; 78(9): Article 161. link

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Todsapon Chiempattanakajohn, Somphon Sangkhawan, Sujitra Wichakot. The Survey of Look Alike/Sound Alike (LASA) Drugs Available in Hospitals in Thailand. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2013; 7(6): 227-239. link

Teeraporn Chanakit, Nonglek Kunwaradisai, Peerapat Singkhan, Sudarat Hemkul, Nattawat Teerawatanapong, Narissara Shinghamart, Sirikunya Lasa, Sirirat Visitpanyakul. Computer-aided learning for Medical Chart Review Instructions. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012; 6(27): 2061-2067. link

Teeraporn Chanakit. Jintana Napaporn, Jeerisuda Khumseekeaw, Ratchata Unlamarn. Areya Boontium, J Thippayamongkolkun, L Sakrachai. Development of a Diabetic Care Data Management System in Sappasitthiprasong Hospital. Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e58.

Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Peerawat Jinathongthai, Manit Teaw, Narongchai Juksupa, Thanapatara Sriboonruang, Wasana Boonlumlert, Teeranuch Promchan, W Chaveangwat. Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model between the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Elderly Care Volunteers (Published abstract). Research in Social and Administrative Pharmacy 2012; 8(6): e35.

Anun Chaikoolvatana, K Vathesathogkit, Teeraporn Chanakit. Smoking cessation online service (SCOS) in Thailand: A pilot study. Journal of Smoking Cessation 2010; 5(2): 128-135. link

Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong. The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand 2006; 89: 699-705.


Research Articles (National)

Walaiphorn Kanharak, Utsana Puapermpoonsiri, Teeraporn Supapaan. Consumer behavior in buying facial cosmetics from bananas commercially available in Thailand. Thai Journal of Pharmacy Practice 2023; 15: in progress.

Prasittichai Poonphol, Apimook Pitram, Atcharapan Promta, Teeraporn Supapaan, Uraiwan Akanit. Development of Application on Android Smartphone for Assessment of the Need for Antibiotics in Adults with Acute Diarrhea. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(1): 210-218. link

Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai. Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(4): in progress.

Nidjawan Chuenmaitree, Teeraporn Supapaan, Peerawat Jinatongthai, Nathorn Chaiyakunapruk, Kiat Ruxrungtham. Comparative Efficacy and Safety of Second-Line Antiretroviral Therapy for Treatment Failure of HIV Infection: A Systematic Review and Network Meta- Analysis. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(3): in progress. link

Prasittichai Poonphol, Khunpol Patsamran, Nakharin Neuangsi, Teeraporn Supapaan, Uraiwan Akanit. Management of Drug-Related Problems Under the Program for Reducing Overcrowding in Hospitals by Picking Up Medicines from Drugstores. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(3): in progress.

Jeerisuda Khumsikiew, Saksit Sripa, Summana Moolsarn, Claire Anderson, Teeraporn Supapaan. Development and Exploratory Factor Analysis of the Tool for Evaluating the Opinion of Multidisciplinary on “The Service Plan: Rational Drug Use” Based on the CIPP Model. Thai Journal of Pharmacy Practice 2022; 14(3): in progress.

Chonladda Pitchayajittipong, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Teeraporn Supapaan. Employers and pharmacy graduates’ perspective towards the professional competency of the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in an industrial pharmacy program. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(4): 24-37. link

Chaisit Soontara, Panupong Chompoopuen, Sakprasong Wongwandee, Charuwan Thanawiroon, Jeerisuda Khumseekeaw, Saranya Kulwong, Watthanaporn Khumboon, Teeraporn Supapaan. Evaluation of Homeopathy Usage Program as an Alternative Medicine for Personal Development and Empowerment of Personnel in Thai Traditional and Alternative Medicine Clinic at Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(1): 38-51. link

Teeraporn Supapaan, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Suntara Eakanunkul, Thitima Doungngern, Chuenjit Kongkaew, Claire Anderson, Chonladda Pitchayajittipong. Desirable graduate characteristics and professional competencies of the Doctor of Pharmacy in the pharmaceutical care program graduates. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(2): 26-39. link

Nipaporn Muangchan, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Aphisit Srilapat, Thinadda Rodpai. Development and Evaluation of the Achievement of 2D Cartoon Animation Media to Enhance Knowledge about Hand, Foot And Mouth Disease for Pre-School Children, Ubon Ratchathani Province. Journal of Health Science 2021; 30(Suppl): S481-S490. link

Charuwan Thanawiroon, Jintana Chonsri, Teeraporn Supapaan. Characteristics and Symptoms of Elderly Homeopathic Clients at Thai Traditional and Alternative Medicine Clinics, Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. J Sci Tech UBU 2021; 23(3): 63-69.

Nathamon Sukhanon, Warangkana Srimaphol, Manasanan Wongkhrut, Namthip Kongnil, Nichapa Thongsri, Teeraporn Supapaan. Development of a Prescription Screening System for Reducing Medication Error in an In-patient Department, Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(3): 25-38. link

Udomsuk L, Khumsikiew J, Supapaan T, Phanpanich W, Prakrankamanant P. The self-evaluation of knowledge, skills, and attitudes toward rational drug use among medical students and postgraduates. IJPS 2020; 16(3): 15-27. link

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan. Evaluation of methamphetamine addiction treatment in the voluntary drug treatment system at the Tambon Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2019; 29(2): 37-50. link

Samseethong T, Chaekhuntod N, Kewtanong W, Supapaan T, Sripa S,. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. IJPS 2019; 15(3): 75-83. link

Janjira Phuetthanyakij, Lilta Tabtong, Patcharee Kanjanawat, Uraiwan Akanit, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol. Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline. IJPS 2019; 15(4): 27-36. link

Thanita Namrat, Jatuporn Jaroenyot, Teeraporn Supapan, Saranya Kulwong, Watthanaporn Khumboon, Charuwan Thanawiroon. Satisfaction of the Rehabilitation Stroke Patients on the Services of Homeopathy as an Alternative Medicine at Sunpasitthiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 38-49.

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan. Situation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at the Tambon (sub-district) Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province. Srinagarind Med J 2018; 33: 580-588.

Pichaya Pimrin, Chanidapha Tantiniyongkakul, Chonladda Pitchayajittipong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Mayuree Tangkiatkumjai, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak, Teeraporn Supapaan. The Evaluation of Employers’ Satisfaction towards the Desirable Characteristics of the Pharmacy Graduates, Ubon Ratchathani University. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 14(4): 29-37.

Patcharee Kammarnjassadakul, Watcharin Rangsipanuratn, Jidapa Szekely, Teeraporn Chanakit, Isaya Janwithayanuchit , Ariya Chindamporn. Contamination of Opportunistic Fungi in Herbal Inhalers. Songkla Med J 2015; 33(2): 63-71.

Aporn Jaturapattarawong, Parichart Butdeemee, Sirirat Boonjarat, Nuchjarin Apinun, Watcharodom Supaluk, Teeraporn Chanakit. Diabetic Disease Management Comparison among Community Hospitals in Ubonratchathani. Journal of Health Systems Research 2011; 5(3): 332-343.

Nonglek Kunawaradisai, Teeraporn Chanakit, Jindawan Trisilanunt, Theerasak Nuangwanna, Worawut Kanjanakaroon.. Teaching and Learning about Food Supplement in Pharmacy Curriculum of Thailand.. Thai Pharm Health Sci J 2010; 5: 146-153. link

Anun Chaikoolvatana, Jirana Anansushatgul, Wannaporn Wattanawong, Teeraporn Chanakit.. Quality of life in breast cancer patients: A pilot study using modified quality of life questionnaire. Khon Kaen Medical Journal 2010; 34: 7-16.

Nonglek Kunawaradisa, Teeraporn Chanakit, Catanica Saentaweesook, Sabpanich Palabun, Ariya Tangmanokun. Evaluation of computer assisted instruction in basic knowledge and pharmacotherapy for smoking cessation. IJPS 2010; 6(2): 18-29.

Teeraporn Chanakit, Dayin Kumpalum , Nonglek Kunwaradisai , Yuttasin Swatwongchai, Nittaya Ragsawong. Characteristics of Drug Information Service in Thailand. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2009; 4(4): 490-499. link

Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Tiwaporn Ma-in, Thidarat Buasan, Poojamarn Threethammakul. The Development of Hypertension Booklet for Individual Patient with Hypertension. Thai Pharm Health Sci J 2009; 4(2): 185-192.

Laksana Charoenchai, Teeraporn Chanakit, Summana Moolsarn, Youwaluck Vetchakama, Monporn Polsamuk. The Satisfactions of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients on Discharge Planning by Interdisciplinary Health Personnel, Yasothorn Hospital. Khon Kaen Medical Journal 2008; 32(Supplement 5): 174-186.

Teeraporn Chanakit, Nittaya Daowwongyat, Chalee Phumtan, Samran Nontarak, Wirat Puangjun. Quality Assurance in Drug information Service at Sappasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(2): 138-150.

Teeraporn Chanakit, Sudarat Chaisrisawatsook, Taweesit Werawatthanachai, Chaloay Wongklom, Wichit Sanpairoj. The Effect of Education and Counseling for Oral Contraceptive Pill Use. IJPS 2007; 3(1): 70-77. link

์Nonglek Boonchoong, Teeraporn Chanakit, Phaknornkij Dorkrakklang, Phumiwasit Wongsa, Sakkosin Sootsol, Supaksana Yospanya. Compliance with the Community Pharmacy Project after Accreditation by the Pharmacy Council. KKu Res J 2007; 12(1): 53-65. link

Teeraporn Chanakit, Narongchai Jaksupa, Jindanut Nangam, Nattapon Ponyon, Paween Thamrongpradit. Incidence of Drug Interactions in Patients with Cardiovascular Diseases at a Medical Ward, Suppasitthiprasong Hospital. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(3): 240-251.

Anan Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Ratchata Unlamarn, Rattapon Sawatwongchai, Wichai Wong-A-Nant. The Development of Web-based Intravenous Admixture Database. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(3): 221-230.

Suwanna Bhatarabenjapon, Teeraporn Chanakit, Maliwan Samkum, Wiparat Leechaikitchaloen. The study of dispensing time at out-patient pharmacy department 1 (OPD1) Sappasitipasong Hosptial. Journal of Ubon Rajathanee University 2004; 6(1): 61-73. link


Review Articles (International)

Teeraporn Supapaan , Bee Y Low , Payom Wongpoowarak , Summana Moolasarn, Claire Anderson. A transition from the BPharm to the PharmD degree in five selected countries. Pharmacy Practice 2019; 17(3): 1611. link


Review Articles (National)

Teeraporn Supapaan, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak,Summana Moolasarn, Claire Anderson. Pharmacy practice and pharmacy education in Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2022; 18(1): in progress.

Teeraporn Supapaan, Julathip Amornphetsathaporn, Nuttacha Jansiri, Nattapon Kam-Ing, Piphat Janthapim, Panupong Chompoopuen, Poomwit Kotkeaw, Warisara Ponwilai, Apanun Eamsamran, Narongchai Chaksupa, Chonladda Pitchayajittipong. Narrative literature review: outcome measurement of hospital pharmaceutical care in Thailand. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 17(4): 1-29. link

Aporn Jaturapattarawong, Teeraporn Chanakit. Pharmacy Preceptor’s Roles in the Pharmaceutical Care Clerkship. IJPS 2018; 13(3): 38-48. link

Teeraporn Chanakit. Aliskiren. Thai Pharm Health Sci J 2008; 3(1): 141-154.

Yupaporn Preechakoon, Teeraporn Supapaan. The use of Theophylline in the Infant. Srinagarind Med J 1999; 14(2): 118-131.


Book

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์, ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย และคณะ. ธีราพร สุภาพันธุ์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, อุไรวรรณ อกนิตย์ editors. คู่มือเภสัชกร:เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน. 1st ed. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISBN (e-book) 978-974-523-411-6; 2021.

ธีราพร สุภาพันธุ์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, อุไรวรรณ อกนิตย์, ทวนธน บุญลือ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, ฑิภาดา สามสีทอง และคณะ.. ธีราพร สุภาพันธุ์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, อุไรวรรณ อกนิตย์, editors. คู่มือสำหรับประชาชน : รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19. 1st ed. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ISBN: 9789745233911); 2020.

ธีราพร สุภาพันธุ์. Common bone and joint disorders in elderly. อุไรวรรณ อกนิตย์, ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์, ทวนธน บุญลือ, editors editors. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ. 1st ed. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. 255-327 (ISBN: 978-974-523-395-9); 2020.

ธีราพร สุภาพันธุ์, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, จีริสุดา คำสีเขียว, ทวนธน บุญลือ, อุไรวรรณ อกนิตย์, ประสิทธิชัย พูลผล. editor. คู่มือสำหรับประชาชน: การปฏิบัติตัวและการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม. 1st ed. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ISBN:978-974-523-387-4); 2019.

Suttajit S, Suwannaprom P, Chanakit T, Sumpradit N. Wisaijorn J editor. Chapter 3 Pharmacists, In: Choosing potential areas of practice for new graduate: A national survey of Academic Year 2014 in physicians, dentists and pharmacist. Nontahburi: International Health Policy Programme; 2016.

Teeraporn Chanakit. Tortong Tonglor editor. The Practical Guide to Pregnancy, Childbirth and Care of the Newborn. Bangkok: Think Beyond; 2015.

Claire Anderson, Patricia Acuna-Johnson, Chris John, Ian Bates, Shigeo Yamamura, Rieko Takehira,…,Payom Wongpoowarak, Teeraporn Chanakit, et al.. Andrea Bruno editor. Part4: Education trends, innovations and transformations - case studies, In. 2013 FIPEd Global Education Report. 1st ed. The Netherlands: International Pharmaceutical Federation (FIP); 2013.

Teeraporn Chanakit. editor. Drug Information Services. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Publishing . ISBN: 978-616-90683-3-4; 2012.

อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์, ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธ์, ปาริชาติ บุตรดีมี, ศิริรัตน์ บุญจรัส, นุชจรินทร์ อภินันท์. วัชโรดม ศุภลักษณ์, ธีราพร ชนะกิจ. อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ editor. คู่มือการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน. 1st ed. อุบลราชธานี: หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท จ.อุบล; 2010.


Chapter in a book

Payom Wongpoowarak, Sumon Sakolchai, Teeraporn Chanakit. Thailand: Thai pharmacy professional development and education. In: Andreia Bruno editor. Transforming Our Workforce: Workforce development and education: Systems, tools and navigation. The Hague, The Netherlands: International Pharmaceutical Federation (FIP); 2016. p.56-59


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2014 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson, Experiential training: How can I teach PharmD students if I am not a PharmD pharmacist? the 74th FIP’s World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Bangkok, Thailand
2012 Chanakit T, Napaporn J, Jinathongthai P, Teaw M, Juksupa N, Sriboonruang T, Boonlumlert W, Promchan T, Chaveangwat W Development of Pharmaceutical Care for Older Persons: Collaborative Model the 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Graceland Resort & Spa, Thailand
2010 Jintana Napaporn, Teeraporn Chanakit Student-Centered and Interdisciplinary Model for Pharmaceutical Science Education: A Case Study of Ubon Ratchathani University The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress Taiwan

Oral Presentation (National)

2020 Kanokwan Wattanatrinnakul, Padchol Sodajun, Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn Application of drug identification database for tablets and capsules available in Thailand for supporting hospital drug management The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research: Transformation of Pharmacy Profession in the Digital Era. 15-16 Feb 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (Good oral presentation: Presenters: Kanokwan Wattanatrinnakul, Padchol Sodajun)
2019 Thatsanaporn Thaneewan, Lalita Dokmaikaew, Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn Development of application identification database for tablets and capsules commercially available in Thailand The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2010 Jessadawadee kaewmaneechai, Surasak Kananan, Apirak Kuvajanakul, Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn Development of UBU LASA Drug Database Version 1.0 for Tablets and Capsules Commercially Available in Thailand The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 (Conference theme: Sustainable Pharmacy) Mahasarakham, Thailand
2010 Thawatchai Thoop-on, Waritsara Pasukmoon, Kanuengnit Yotkhamlue, Jintana Napaporn, Teeraporn Chanakit Development of an Identification Database for Tablets and capsules Commercially Available in Thailand The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010 (Conference theme: Sustainable Pharmacy) Mahasarakham, Thailand
2009 Wannisa Thayarat, Panumart Yaovasri, Metinee Arayapong, Teeraporn Chanakit, Surachai Joomprabutra Development of drug interaction search program The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference Khon Kaen, Thailand

Poster Presentation (International)

2019 Sisira Donsamak, Majorie Weiss, Teeraporn Supapaan, Dai John EDUCATION NEEDS OF COMMUNITY PHARMACISTS IN THAILAND ON ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP:PHARMACIST VIEWS 79th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Abu Dhabi, United Arab Emirates
2018 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom. Wongpoowarak, Summana Moolasarnd, Claire Andersona Community pharmacy customers and health care providers’ expectations of PharmD graduates’ services in community settings in Thailand: a qualitative study Embracing distinct Research methods: bringing an end to harm from medication? Reading, UK
2017 Suwannaprom P, Suttajit S, Chanakit T, Tangkiatkumjai M, Eakanunkul S, Kongkaew C, Anderson C, Wongpoowarak P Preparing Pharmacy Graduates for Herbal Medicine Use in healthcare, Understanding in Complementary and Alternative Medicine (CAM) and Research Competence: Where are we now? The 1st international conference on natural medicine: The Sukosol Hotel
2015 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson Patients and pharmacists’ perceptions on the roles of PharmD pharmacist in hospital settings in Thailand the 75th FIP’s World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Dusseldorf, Germany
2015 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson People and pharmacists’ perceptions on the roles of PharmD pharmacist in community pharmacy settings in Thailand the 75th FIP’s World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Dusseldorf, Germany
2015 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson Stakeholders’ perspective towards formal preceptor preparation for the Doctor of Pharmacy (PharmD) programme in Thailand. the 2015 Manchester Pharmacy Education Conference Manchester, UK
2015 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson Survey of hospital pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in hospital settings the Monash Pharmacy Education Symposium 2015 Prato, Italy
2015 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson Health care providers’ perceptions of pharmaceutical care provided by PharmD graduates in hospital settings in Thailand the Monash Pharmacy Education Symposium 2015 Prato, Italy
2015 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings the Monash Pharmacy Education Symposium 2015 Prato, Italy
2014 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Claire Anderson The current status of pharmacy education in Thailand FIP's World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014 Bangkok, Thailand
2014 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Claire Anderson Thai hospital pharmacists’ perceptions of pharmacy education FIP's World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2014 Bangkok, Thailand
2014 Teeraporn Chanakit, Bee Yean Low, Payom Wongpoowarak, Summana Moolasarn, Aporn Jaturapatarawong, Wiwan Worakunphanich, Mayuree Tangkiatkumjai, Claire Anderson Transition of pharmacy education in Thailand the 5th Asia Pacific Pharmacy Education Workshop 2014 Bangkok, Thailand
2012 Chanakit T, Napaporn J, Kumseekeaw J, Unlamarn R, Boontium A, Thippayamongkolkun J, Sakrachai L Development of a Diabetic Care Data Management System at Sappasitthiprasong Hospital. the 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012) Phuket Graceland Resort & Spa, Thailand
2012 Teeraporn Chanakit, Jintana Napaporn, Surasak Kananarn , Kattika Kengkwarsing,Rapeeporn Nakain, Renukarn Anusorn The Development of Drug Information Service Management Program The 4th Annual Northeast Pharmacy Conference of 2012 :Pharmacy Profession in Harmony Khon Khen University
2011 Teeraporn Chanakit, Ratchata Unlamarn, P. Pasansiwamai, P.Prasoptanya, S. Donkamchaimongkon Development and Evaluation of Hospital Pharmacy Data Management Systems The 7th PharmaIndochina Arnoma Hotel Bangkok, Thailand
2010 Aporn Jaturapattarawong, Watcharodom Supaluk, Parichart Butdeemee, Nujarin Apinan, Sirirat Boonjarat, Teeraporn Chanakit. Evaluation of Diabetic Disease Management in Community Hospital, Ubon Ratchathani, Thailand The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress Taiwan

Poster Presentation (National)

2020 นายอภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์, นางสาวธินัดดา รอดภัย, รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์, อ.ประสิทธิชัย พูลผล, ผศ.นิภาพร เมือง จันทร์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการ์ตูนแอนิ เมชั่นในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม สุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ใน จังหวัดอุบลราชธานี The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research: Transformation of Pharmacy Profession in the Digital Era. 15-16 Feb 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2019 Juthamas Banthao, Jaruwan Narkdee, Chonladda Pitchayajittipong, Thaweesak Juengwattanatrakul, Peerawat Jinatongtai, Teeraporn Supapaan. Evaluation of pharmacy curricula structure under Thai Qualifications Framework for higher education and evaluation of course description based on Thai pharmacy professional competency The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
2019 Thatsanaporn Thaneewan, Lalita Dokmaikaew, Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn. Development of application identification database for tablets and capsules commercially available in Thailand The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (Good Oral Presentation Award - Presenters: Thatsanaporn Thaneewan, Lalita Dokmaikaew)
2019 Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Teeraporn Supapaan, Saksit Sripa, Chonladda Pitchayajittipong The survey of pharmaceutical production in Thai hospitals. The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (Good Poster Presentation 2019 - Presenters: Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee)
2018 Jeerisuda Khumsikiew, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Nattawat Teerawattanaphong, Peerawat Jinatongthai, Suttasinee Suwannakul, et al., Attitudes of pharmacy students towards home healthcare activities in the community pharmacy course Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiang Mai, Thailand
2018 Teeraporn Supapaan, Jeerisuda Khumsikiew, Jintana Napaporn, Prasittichai Poonphol, Chonladda Pitchayajittipong, Peerawat Jinathonthai, Suwanna Phattarabenjapol Screening for Risks of Metabolic Syndrome: Hands-on Learning of Pharmacy Students at Ubon Ratchathani University Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
2018 Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Teeraporn Supapaan Learning Achievement of Pharmacy Students through Project-based Learning in the Rational Drug Use and Patient Safety Course Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
2018 Siritree Suttajit, Packwipa Suwannaprom, Suntara Eakanunkul, Teeraporn Supapaan Perceived Competencies and Preferred Careers of 2018 Pharmacy Graduates) Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
2018 Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Suntara Eakanunkul, Teeraporn Supapaan Development of Pharmacy Competency Framework for Future Thai Healthcare System Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education Chiangmai, Thailand
2017 Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Teeraporn Chanakit, Mayuree Tangkiatkumjai, Suntara Eakanunkul, Chuenjid Kongkaew, Claire Anderson, Payom Wongpoowarak Perceptions of 2015 Pharmacy Graduates about Professional Competencies and Preferred Workplaces: Are They Ready for the New Horizon? Thai Pharmacy Education National Conference 2017: The New Horizon of Thai Pharmacy Education Bangkok, Thailand
2011 Teeraporn Chanakit, Nonglek Kunwaradisai, Peerapat Singkhan, Sudarat Hemkul, Nattawat Teerawatanapong, Narissara Shinghamart, Sirikunya Lasa. Sirirat Visitpanyakul The Development of Computer Assisted Instruction for Medical Chart Review Instructions for Pharmacy students The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011. “Integrated Pharmacy: From Research to Practice”. February 12th -13th Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand

ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร


2020 คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น รู้ทัน ท้องเสีย Copyright: No. 384060 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2020 แอพพลิเคชั่น รู้ทัน ท้องเสีย Copyright: No. 384059 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 Drug Identification Database Copyright: No. 370587 ๊Ubon Ratchathani University
2018 Handbook of Drug Identification Database Copyright: No. 370588 Ubon Ratchathani University
2012 Drug Information Management System (DISM) Program Copyright: No. 272962 Ubon Ratchathani University
2012 Computer-aided learning for medical chart review instructions programme Copyright: No. 272951 Ubon Ratchathani University
2011 Handbook of an Identification database for tablets and capsules commercially available in Thailand Copyright: No. 266176 Ubon Ratchathani University
2011 Handbook of a database of LASA drugs (tablets and capsules) commercially available in Thailand Copyright: No. 266175 Ubon Ratchathani University
2011 A database of LASA drugs (tablets and capsules) commercially available in Thailand Copyright: No. 266186 Ubon Ratchathani University
2011 An Identification database for tablets and capsules commercially available in Thailand Copyright: No. 266187 Ubon Ratchathani University

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2020 Excellent Poster Presentation รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม (ผู้นำเสนอ นายอภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์, นางสาวธินัดดา รอดภัย และ อ.ที่ปรึกษา รศ.ธีราพร สุภาพันธุ์, อ.ประสิทธิชัย พูลผล, ผศ.นิภาพร เมือง จันทร์ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research: Transformation of Pharmacy Profession in the Digital Era. 15-16 Feb 2020 (ระดับชาติ)
2020 Good oral presentation: Presenters: Kanokwan Wattanatrinnakul, Padchol Sodajun; Advisors: Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research: Transformation of Pharmacy Profession in the Digital Era. 15-16 Feb 2020 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (ระดับชาติ)
2020 (ระดับชาติ)
2020 (ระดับชาติ)
2019 Good Oral Presentation Award - Presenters: Thatsanaporn Thaneewan, Lalita Dokmaikaew, Advisors: Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (ระดับชาติ)
2019 Good Poster Presentation 2019 - Presenters: Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee; Advisors: Teeraporn Supapaan, Saksit Sripa, Chonladda Pitchayajittipong The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (ระดับชาติ)
2019 (ระดับชาติ)
2018 Excellent Oral Presentation Award (Watthanachai Boonsarn, Sakonrat Wongruang, Teeraporn Supapaan, Jintana Napaporn) The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (ระดับชาติ)
2018 Excellent Poster Presentation Award (Jeerisuda Khumsikiew, Teeraporn Supapaan, Prasittichai Poonphol, Nattawat Teerawattanaphong Thai Pharmacy Education Conference 2018: Current Issues and Trends in Pharmacy Education (ระดับชาติ)
2017 Outstanding Poster Award(Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Teeraporn Chanakit, Mayuree Tangkiatkumjai, Suntara Eakanunkul Thai Pharmacy Education National Conference 2017: The New Horizon of Thai Pharmacy Education. June 29-30 2017, Bangkok, Thailand (ระดับชาติ)
2016 Highly Commended of the Anglo-Thai Society (ATS) Education Awards 2016 (Humanities & Social Science) (Thesis) the Anglo-Thai Society (ATS) (ระดับนานาชาติ)
2015 Graduate School Travel Prize to attend the 8th Monash University Pharmacy Education Symposium, Prato, Italy University of Nottingham (ระดับนานาชาติ)
2012 Granted a Royal Thai Government Scholarship Thai Government Science and Technology Scholarship (ระดับชาติ)
2010 Faculty Award for Outstanding Government Services Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University (ระดับชาติ)
2009 Good Oral Presentation Award (Wannisa Thayarat, Panumart Yaovasri, Metinee Arayapong, Teeraporn Chanakit, Surachai Joomprabutr The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference, February 9th -10th 2009, Khon Kaen Univeristy, Khon Kaen, Thailand (ระดับชาติ)
1998 Faculty Award for outstanding student Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University (ระดับชาติ)
1998 Granted a Thai Government Scholarship University Development Committee; UDC (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2020 - 2024 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบป
2020 - 2021 การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน
2020 - 2020 ลักษณะอาการและโรคของผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ คลินิกแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
2020 - 2021 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน (เกษตรนวัตกรรม)


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2019 Kanlayanee Suvetvetin (Good PhD Thesis Award, Ubon Ratchathani University) THE OPINIONS OF THE PRACTITIONERS TO IMPROVE METHAMPHETAMINE TREATMENT PROGRAM IN SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL: A CAS ปร.ด. เภสัชศาสตร์ 2559


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 21st,2022


ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

รองศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติEmail : teeraporn.s@ubu.ac.th

โทร : 045353632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190