ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

เรียน นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

Mr.Wuttipong Junpan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : wuttipong.c@ubu.ac.th

Tel : 045353609