ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

การศึกษา

เกษตรศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (2001)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

Mr.Wuttipong Junpan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : wuttipong.c@ubu.ac.th

Tel : 045353609