ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


19
ต.ค.
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 7 พ.ย. 2564
19
ต.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
12
ต.ค.
ขอแจ้งปฏิทินและข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2564
07
ต.ค.
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่่นคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564