ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์)

 

1.       เปิด internet browser เพื่อเข้าไปยังเวปไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ http://www.phar.ubu.ac.th/

2.       เลื่องหน้าเวปลงมาด้านล่างตรงส่วน ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และให้คลิกเมาส์ตรงหัวข้อ ข้อมูลสำหรับแหล่งฝึก

 

 

3.       ที่หน้าเวปข้อมูลสำหรับแหล่งฝึก บริเวณมุมขวาของหน้าเวปจะพบหัวข้อ ติดต่อขอใช้ระบบ VPN ให้ท่านคลิกตรงส่วนของ แบบฟอร์มการขอ Username และ Password ระบบ VPN สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปยังหน้าเวปสำหรับกรอกข้อมูล

4.       ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

สำหรับการเข้าใช้ระบบ vpn สามารถดำเนินการได้ตาม link ข้างล่างนี้

 

https://202.28.50.38/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi

 

และรายละเอียดเกี่ยวกับ vpn

 

http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/wp-content/uploads/2009/11/ssl_vpn_ubu.pdf

 

ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้งานผ่านระบบ vpn แล้ว ท่านสามารถใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี ได้จัดซื้อไว้ได้โดยหลัก ๆ ดังนี้

 

1. การดึง original article จากฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ สกอ. ระบุให้มหาวิทยาลัยบอกรับ เช่น ISI Web of Science, Proquest Dissertation, ScienceDirect, Springerlink – Journal เป็นต้น

 

สำหรับรายละเอียดฐานข้อมูล online ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก link นี้ครับ

 

http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/?page_id=54

 

2. ฐานข้อมูล Uptodate ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ สำหรับบทความทางการแพทย์และฐานข้อมูล drug information

 

3. ฐานข้อมูล Access Medicine สำหรับ e-book ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น Harrison Internal Medicine, Goodman Gilman เป็นต้น (เร็ว ๆ นี้สำหรับ e-book ในฐานข้อมูล Access Pharmacy)

 

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามกลับมาที่คุณธนาพา เชียงแสน ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี tanapa.c@hotmail.com; 0-4535-3612  หรือ คุณนรเศรษฐ์ ทองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี kunrunzan@hotmail.com; 045353635 ครับ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ (16 กุมภาพันธ์ 2559 ,13:39 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 ,09:34 โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ
2. เอกสารแนบ
3. เอกสารแนบ
4. เอกสารแนบ