ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การลงทะเบียนเพื่อใช้ uptodate anywhere

 

ขณะนี้ นักศึกษา อาจารย์ และแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล uptodate ได้แล้ว โดยใช้ผ่านระบบเครือข่าย internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผ่านระบบ vpn ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นบัญชีเฉพาะของท่านเพื่อใช้งาน uptodate anywhere ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

เมื่อเข้า website ของ uptodate ผ่านระบบเครือข่าย internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผ่านระบบ vpn ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว (สังเกตุมุมจอบนขวาจะระบุว่า “Welcome, Office of Academic Resources Ubon Rajath” จากนั้นในท่านทำการคลิกในส่วนของ Log in / Register” เพื่อทำการลงทะเบียนบัญชีของท่าน

 

 

ในหน้าของ Log in / Register” ให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างในส่วนของ Register (New User)

 

 

กรอกข้อมูลของท่านตามจริงให้ครบถ้วน ระบุชื่อบัญชีและกำหนดรหัสสำหรับเข้าให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ website

 

 

เมื่อท่าน register เรียบร้อยแล้ว หรือทุกครั้งที่ท่านเข้า website ของ uptodate แล้ว log in ด้วยบัญชีที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้ว ท่านจะสังเกตเห็นหน้าจอมุมบนขวาว่า “Welcome, ตามด้วยชื่อของท่าน” แสดงว่าขณะนี้เข้าใช้งาน uptodate ด้วยบัญชีของท่านเรียบร้อย โดยการใช้งานดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่าย internet หรือ vpn ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกต่อไป

 

 

นอกจากนี้ท่านสามารถ download application ของ uptodate ได้ทั้งอุปกรณ์ในระบบ ios และ android ผ่านบัญชีที่ท่านสร้างขึ้นมาได้อีกด้วย (1 บัญชีสามารถใช้ได้ 2 เครื่อง)

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ (16 กุมภาพันธ์ 2559 ,13:50 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ,13:57 โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ
2. เอกสารแนบ
3. เอกสารแนบ
4. เอกสารแนบ
5. เอกสารแนบ