ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มจองวันทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินการทำสัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอให้นักศึกษาและผู้ปกครอง จองวันเพื่อทำสัญญาตามแบบฟอร์มนี้
โดยให้นักศึกษาและผู้ปกครองศึกษารายละเอียดการทำสัญญาตามคู่มือและแบบฟอร์มการทำสัญญาตามลิงค์ 

https://docs.google.com/forms/d/1hIfvc9X0QXucCXD0Y3g-XTccr2tC9MqMTOSt9qqIuYo

 

กรณีไม่สะดวกในช่วงเวลาที่กำหนดหรือมีคำถามเกี่ยวกับการทำสัญญา ให้ติดต่องานบริการการศึกษาที่ https://lin.ee/l3NQaUc

ติดต่อเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ 045353602 (คุณกฤษดาภรณ์ เคนประคอง)
ติดต่อเกี่ยวกับด้านวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ 045353610 (คุณนุจรีย์ มณีจักร์)

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง (30 เมษายน 2562 ,10:53 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 24 มิถุนายน 2563 ,13:38 โดย นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง)

เอกสารประกอบ
1. คู่มือการทำสัญญา ประจำปีการศึกษา 2563
2. แบบฟอร์มตรวจหลักฐานการทำสัญญา
3. แบบฟอร์มสัญญา