ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)

ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)


Tags :ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (20 มิถุนายน 2562 ,19:30 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 ,08:38 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ตารางเรียน1-2562 ปี1-5 GE-เลือกเสรี
2. คู่มือตารางเรียน ชั้นปีที่ 1
3. คู่มือตารางเรียน ชั้นปีที่ 2
4. คู่มือตารางเรียน ชั้นปีที่ 3
5. คู่มือตารางเรียน ชั้นปีที่ 4
6. คู่มือตารางเรียน ชั้นปีที่ 5
7. รายวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี