ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ นักศึกษา ผู้สนใจสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดรับสมัคร ดังนี้

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 2 - 31 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มกราคม 2563

ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (4 พฤศจิกายน 2562 ,14:53 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 ,14:58 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ