ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครเข้ารับทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญ ผู้สนใจ สมัครเข้ารับทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทืั้งนี้กำหนดส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (21 พฤศจิกายน 2562 ,08:38 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 ,08:42 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ