ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึคกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึคกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "๊ UBU -UH Project 2020" โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2563  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ รับสมัครถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (21 พฤศจิกายน 2562 ,08:43 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 ,08:51 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ