ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ หากต้องการงดการฝึกงาน/ประสานเปลี่ยนแห

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ หากต้องการงดการฝึกงาน/ประสานเปลี่ยนแหล่งฝึกหรือปัญหาอื่นๆ ติดต่องานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางวรรณา พุ่มพฤกษา (26 เมษายน 2564 ,16:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 เมษายน 2564 ,17:00 โดย นางวรรณา พุ่มพฤกษา)