ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดจัดสอบจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

image.png

 

ทั้งนี้ กรณีคณะ/สำนักมีความประสงค์จัดสอบรอบพิเศษนอกเหนือจากจำนวน 6 ครั้ง ที่ทางสำนักงานวิเทศสัมพันธ์กำหนดจัดสอบ ให้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีเงื่อนไขจำนวนผู้เข้าสอบอย่างน้อย 20 คน ขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (16 กันยายน 2564 ,08:52 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 กันยายน 2564 ,08:54 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ