ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ
 
 
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (20 มกราคม 2565 ,13:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 มกราคม 2565 ,13:31 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ