ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (23 พฤษภาคม 2565 ,15:21 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 ,15:23 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ใบสมัครงาน