ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวปนิดา มุขมณี (26 พฤษภาคม 2565 ,17:51 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 ,17:54 โดย นางสาวปนิดา มุขมณี)

เอกสารประกอบ
1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ