ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (27 กุมภาพันธ์ 2563 ,15:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,16:01 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)

เอกสารประกอบ
1. แนวปฏิบัติ