ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2562 
โดยสามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.training.ubu.ac.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (9 กรกฎาคม 2562 ,14:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562 ,15:04 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ