ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจประชุมวิชาการ
เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ PharMOOC  ภายใต้ 4 หัวข้อ ดังนี้

 

  1. วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. หัวข้อ "หลักการและเทคนิคการใช้ micropipette ในห้องปฏิบัติการ" ลงทะเบียนคลิก https://www.phar.ubu.ac.th/r?r=115475
  2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. หัวข้อ "หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงในห้องปฏิบัติการ" ลงทะเบียนคลิก https://www.phar.ubu.ac.th/r?r=115483
  3. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. หัวข้อ "หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์" ลงทะเบียนคลิก https://www.phar.ubu.ac.th/r?r=115477
  4. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. หัวข้อ "หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)" ลงทะเบียนคลิก https://www.phar.ubu.ac.th/r?r=115476

 
ลงทะเบียนและการชำระเงิน
รอบที่ 1 (หัวข้อที่ 1)    ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 
รอบที่ 2 (หัวข้อที่ 2-4) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565
 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (4 มกราคม 2565 ,15:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 มกราคม 2565 ,12:29 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)

เอกสารประกอบ
1. pay
2. poster