ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (11 มกราคม 2565 ,14:03 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565 ,14:06 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ