ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


23
พ.ค.
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
19
พ.ค.
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (เภสัชศาสตร์สังคม/เภสัชกรรมคลินิก/เภสัชเคมี)
12
พ.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาจุุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
11
พ.ค.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ (เภสัชวิทยาและพิษวิทยา) 1 อัตรา