ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (13 พฤศจิกายน 2562 ,09:33 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 ,09:39 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ใบสมัครงาน