ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขยายเวลาการรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (22 ธันวาคม 2564 ,08:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 มกราคม 2565 ,10:37 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครงาน