ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมฯ

วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Share on Facebook