กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
13:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี