กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
07:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
09:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาสาขา 1 ในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดปทุมมาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดปทุมมาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
17:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดปทุมมาลัย
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดปทุมมาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
09:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านดีเบิ้ลเคพี่
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดปทุมมาลัย
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดปทุมมาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน - ที่พัก
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านเช่าชุดใน อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมบ้านสวนคุณตา
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
14:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
13:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสดและในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
09:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านยาในเมือง/บ.ดูโฮม
นเรศน์ กำลังดี
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านไทยเจริญ
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตลาดเจริญศรี/ร้านขนมหวานอารีย์
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อ.ม่วงสามสิบ/จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านจีบนาง อ.เมือง จ.อุบลฯ
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
นครชัยวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
09:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมบ้านสวนคุณต่า
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมบ้านสวนคุณต่า
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
06:30 - 22:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนามบิน/ร้านอาหารภายในวารินชำราบและในเมือง/โรงแรมบ้านสวยคุณตา
ทยากร วริทธานนท์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
06:30 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน/ร้านอาหารภายในวารินชำราบและในเมือง/โรงแรมบ้านสวยคุณตา
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
06:30 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/ร้านอาหารภายในวารินชำราบและในเมือง/โรงแรมบ้านสวยคุณตา
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี