กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
12:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
ทยากร วริทธานนท์
นายอิศราวุธ สายมาศ
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
08:30 - 09:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาหน้า ม.อุบล
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 09:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาหน้า ม.อุบล
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
01:00 - 02:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป2
สมัย กิ่งคำ
นายอิศราวุธ สายมาศ
01:00 - 02:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทดสอบ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นายอิศราวุธ สายมาศ
01:00 - 02:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ทดสอบ สถานที่ไป
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
เมืองทองเภสัช
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาหน้า ม.อุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี