กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ตระการพืชผล
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
13:30 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านฝนซักรีด
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เทสโก้โลตัสฟาร์มาซี ประโคนชัย/รพ.คูเมือง/รพ.ปราสาท และรพ.ชุมพลบุรี
นเรศน์ กำลังดี
-
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เทสโก้โลตัสฟาร์มาซี ประโคนชัย/รพ.คูเมือง/รพ.ปราสาท และรพ.ชุมพลบุรี
นเรศน์ กำลังดี
-
06:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนห้วยทม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
สมัย กิ่งคำ
นายทยากร วริทธานนท์
14:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านฝนซักอบรีด/ อุบลวัสดุ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
08:00 - 14:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนห้วยทม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
สมัย กิ่งคำ
นายทยากร วริทธานนท์
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
13:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ยงสงวนวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
09:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ตลาดวารินชำราบ/วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
11:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วัดหนองป่าพง
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี