กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
06:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนห้วยทม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี