กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
10:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะนิติศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
08:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนนารีนุกูล
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
09:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
-
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะศิลปศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
08:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โีรงเรียนนำร่อง โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง อ.พิบูลมังสาหาร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนนำร่อง โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเชตชุมชนเมือง อ.เดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เซ็นทรัลพลาซ่า
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะวิทยาศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงอาหารกลาง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
09:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเกษตรศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะพยาบาลศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
19:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านอาหารในจังหวัดอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
07:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์/รพ.สรรพสิทธิฯ
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะศิลปประยุกต์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
07:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงงานมันสำปะหลัง (อุบล ไบโอ เอทานอล)
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
09:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เซ็นทรัลพลาซ่า
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
09:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เซ็นทรัลพลาซ่า
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
19:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านคูเมือง/โรงเรียนบ้านบก
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ตลาดนัด ม.อุบล
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.วารินชำราบ / รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ตลาดเจริญศรี วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
17:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ทุ่งศรีเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาฟาสิโน และมีจงมี
นเรศน์ กำลังดี
นางนารี แก้ววงษา
17:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
09:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เซ็นทรัลพลาซ่า
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
04:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ธ.กรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ และธ.กรุงเทพ สาขาในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางนารี แก้ววงษา
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี