กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


ระบบภายในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ

ระบบ 3 มิติ server 1

ระบบ 3 มิติ server 2

ระบบ 3 มิติ server 3

 

ระบบสารสนเทศกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบบุคลากร

 

Logout ระบบ UBU Wifi

http://ubu-wifi.ubu.ac.th/cgi-bin/login?cmd=logout