กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานปฏิบัติการ
นางกรชนก แก่นคำ
Mrs.Kornchanok Kaenkham
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว
Ms.Julaluk Kaokaew
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
Mrs.Nutthaporn Janjarasjitt
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นายธนพัต วิสาพล
Mr.Tanapat Wisapon
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด
Ms.Laddawan Jundai
-

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
Mrs.Virat Chantree
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นายวีระวุท กะชา
Mr.Weerawut Kacha
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสมคิด สุพันทะมาด
Mrs.Somkid Supantamad
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
Ms.Supavadee Sripukdee
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


หน่วยผลิตยาและพืชสมุนไพร
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
Mrs.Krtitiyarat Pimpong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง