กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ อาคาร จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 16. Research proposal and scientific article writing
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
-
-
-
-